SACRÉ CUISINE

OVER ETEN EN CHRISTELIJKE FEESTEN

 

 

 

Over Palmpasen en de symboliek van de Palmpasenstokken

 

 

De Palmpasenstokken zijn een typisch Nederlands en Duits (Saksisch) gebruik. De herkomst is onzeker. Graag gaan we er prat op, dat de herkomst voorchristelijk is. Maar in elk geval is het gebruik (opnieuw?) begonnen na de reformatie, dus vanaf de 16e eeuw. Vóór de reformatie werd op Palmzondag de intocht van Jezus in Jeruzalem door middel van een processie door de stad nagebootst. Soms werd een beeld van Jezus op een ezel op een kar door de stad getrokken door 12 personen, een verwijzing naar de apostelen. Soms trok een bisschop op een ezel in processie door de stad. Na de reformatie werden dergelijke processies in Nederland verboden. Als gauw werd het verhaal via de symboliek uit de palmpasenstok doorgegeven. 

 

Kruis

De palmpasenstok heeft de vorm van een kruis, om eraan te herinneren dat Jezus aan het kruis is gestorven.

 

Brood

Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het laatste avondmaal, waar Jezus het brood brak en deelde met zijn discimpelen.

 

Haan

De haan herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet tijdens het laatste avondmaal, dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal zal kraaien, Petrus Jezus zal verloochenen.

 

Zilverlingen

Verder dient er een slinger van 30 rozijnen of andere gedroogde vruchtjes aan te hangen die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas ontvangt om Jezus te verraden (al zijn het tegenwoordig vooral snoepjes).

 

Noten

Ook dient er een slinger van 12 noten aan te hangen, een verwijzing naar de 12 apostelen.

 

Eieren

Vaak hangen er ook eieren aan, vanwege het komende paasfeest. Meer over de symboliek van de eieren bij het Paasfeest.

 

Sinaasappels of citroenen

Soms hangen er ook nog een sinaasappel of citroen aan, wat verwijst naar een spons met zure wijn die een soldaat aan Jezus aan het kruis aanbood, om zijn lijden te verzachten.

 

Buxus

Idealiter zouden er palmtakken in de palmpasenstok horen, om aan de intocht te Jeruzalem te herinneren, waar de mensen hem met Palmtakken verwelkomden, zoals wij dat tegenwoordig met vlaggetjes doen. In onze streken, waar nu eenmaal geen (altijd groen blijvende) palmen groeien, zijn dat buxustakjes geworden.

In sommige streken maakt men een krans van buxustakken om het broodhaantje heen, ten teken van het eeuwige leven, want een cirkel is immers oneindig.

 

Deze palmpasenstokken werden vroeger na de mis of de dienst naar behoeftige mensen gebracht.