SACR… CUISINE

OVER ETEN EN CHRISTELIJKE FEESTEN

 

 

SINTERKLAAS

 

 

Waarom komt Sinterklaas eigenlijk naar Nederland?

 

 

Even een stukje geschiedenis

Sint Nicolaas is al heel oud. Hij werd geboren in 280 na Christus in Patara, vlakbij Myra in klein AziŽ. De eerste wonderen die hij verricht dateren al vanaf zijn geboorte. Het zijn er zoveel dat hij uiteindelijk schutspatroon/beschermheilige wordt van niet alleen kinderen, maar ook boogschutters, ongehuwde vrouwen, boeven, geliefden en zeelieden.

Vanwege dat laatste werd hij in de late middeleeuwen zeer vereerd in de havenstad Amsterdam.

 

Lekkernijen geassocieerd met Sinterklaas

Al in de vroege 16e eeuw Ė voor de reformatie Ė werden met Sinterklaas kruidnootjes in Nederland gegeten. Ze verwijzen naar het strooien van geld (ze lijken immers op muntjes), net zoals de chocolademuntjes. Sint Nicolaas zou op miraculeuze wijze ervoor hebben gezorgd dat drie dochters die geen bruidsschat hadden, een buidel geld in hun schoen troffen. Zo konden ze toch trouwen. Sinds de 15e eeuw zetten kinderen met Sinterklaas ook al hun schoen. Daarin troffen ze dan meestal kruidnootjes. Maar soms ook een marsepeinen varkentje, zoals tegenwoordig ook nog steeds.  Varkens waren in die tijd een teken van rijkdom: wie immers een varken had om te slachten zou zonder honger de winter door kunnen komen. Het varkentje was dus een symbool voor (financiŽle) voorspoed.

 

Ook stond Sint Nicolaas bekend om zijn hulpvaardigheid aan jongelingen in de liefde in het algemeen. Jonge mannen boden volgens de overlevering in die tijd suikerharten en speculaaspoppen aan hun geliefden aan in de hoop hiermee hun liefde beantwoord te zien. Als deze lekkernijen tijdens de viering van Sint Nicolaas werden geschonken, zou dat de kans op succes vergroten. Dus suikerharten en speculaaspoppen horen wel bij Sinterlaas. Ze werden alleen niet door hem gegeven aan de kinderen, maar door verliefde mannen aan hun liefje.

 

Sinterklaas uit Spanje

Omdat Sinterklaas een katholieke heilige is, werd hij na de reformatie in Nederland niet meer getolereerd. Groot was dan ook de ergernis, dat Sint Nicolaas toch bij het volk populair bleef. In de 16e en 17e eeuw probeerde men de viering van Sinterklaas dan ook te voorkomen.  Omdat Spanje toen als de vijand werd gezien in Nederland, werd Sint Nicolaas geacht daar vandaan te komen. Op deze wijze hoopte de toenmalige Staatskerk dat het wel zou zijn afgelopen met zijn komst.  Maar na een kinderopstand werd het feest geaccepteerd, zij het dat het binnenshuis moest worden gevierd. Maar sinds ruim een eeuw wordt Sinterklaas weer openbaar gevierd en is het feest vooral een feest voor alle kinderen, ongeacht religie of afkomst. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen.