SACRÉ CUISINE

OVER ETEN EN CHRISTELIJKE FEESTEN

 

 

14 FEBRUARI: VALENTIJNSDAG

 

Met Valentijnsdag geef je - al dan niet anoniem - aan je geliefde een kaart met zoete woorden, rode rozen of chocola. Maar veel meer weten de meeste mensen niet over dit feest. Terwijl er best veel over te vertellen valt.

 

In de eerste eeuwen na Christus, werden veel Christenen vervolgd en stierven als martelaren. Aan een aantal werden ook wonderen toegeschreven. Net zoals Jezus, zouden sommigen mensen op wonderbaarlijke wijze hebben genezen en in een enkel geval zelfs weer tot leven hebben gewekt. Om al deze verhalen niet verloren te laten gaan, ging men deze martelaren op hun sterfdag gedenken. En zo kwam het dat onder paus Gelasius I tegen het einde van de 6e eeuw er een kalender kwam met heiligen. Op 14 februari stond Valentijn.

 

Over wie Valentijn was, doen vele verhalen de ronde. Er zouden zelfs drie Valentijnen hebben bestaan, maar welke nu op 14 februari is gestorven, is onzeker. 

 

Eén Valentijn was priester en leefde in de 3e eeuw in Rome onder het bewind van keizer Claudius II. Deze Claudius had zijn soldaten verboden te trouwen - zo gaat het verhaal - om te voorkomen dat ze zich hierdoor zouden laten afleiden van hun taak. Valentijn zou stiekem verliefde soldaten hebben gehuwd.

Hij werd echter opgepakt, gevangen gezet en gestenigd tot de dood. Toen hij desondanks maar niet dood ging, is hij uiteindelijk onthoofd. 

 

Een ander verhaal gaat over een Valentijn van Terni (iets boven Rome), ook uit de 3e eeuw. Hij zou te veel mensen hebben bekeerd tot het christendom en daardoor gevangen zijn gezet. Toen hij ook keizer Claudius II probeerde te bekeren, moest hij het ook met de dood bekopen. Vlak vóór zijn executie echter heeft hij nog het zicht terug gegeven aan de blinde dochter van zijn cipier. Hij zou haar een briefje hebben gegeven met de woorden 'van jouw Valentijn' dat zij opeens kon zien en lezen. 

 

Valentijn en de liefde worden pas met elkaar geassocieerd nadat de Engelse schrijver Chaucer in de 14e eeuw in een gedicht Valentijnsdag verbind met de dag waarop alle vogeltjes op zoek gaan naar een partner. Vanaf dat moment neemt het schrijven van brieven en gedichten aan je (beoogde) geliefde op deze dag een toevlucht in Engeland. De Franse koning Karel VI neemt in de 15e eeuw, na een gevangenschap van 25 jaar in Engeland, dit gebruik mee naar Frankrijk.

 

Engelse kolonisten exporteren het gebruik weer naar de Verenigde Staten en langzaamaan verovert dit feest de hele wereld. Ook in niet-christelijke landen zoals India, Iran en Japan wordt dit feest gevierd, zij het soms heimelijk (in Iran is het inmiddels verboden omdat het de zedeloosheid zou bevorderen). 

 

Halverwege de 19e eeuw springt de Engelse chocoladefabrikant Cadbury handig in op deze dag door chocolaatjes in een hartvormige doos te gaan verkopen. Vanaf dat moment gaat eten ook een rol spelen bij deze dag.